Nieuwe techniek voor het versterken van zachte bodem

 

      

 

Massa Stabilisatie International B.V. ontwerpt, begeleidt en adviseert bij massa stabilisatie-projecten binnen de randvoorwaarden van een opdrachtgever.

Massa stabilisatie

Massa stabilisatie, oftewel grondverbetering, wil zeggen dat zachte ondergronden versterkt worden door het toevoegen van organische bindmiddelen. Zo wordt de grond, zoals veen, slappe klei, leem en baggerspecie, geschikt gemaakt voor infrastructuur- projecten.

Bij het toepassen van massa stabilisatie wordt bestaande grond hergebruikt waardoor het afgraven en aanbrengen van nieuwe grond overbodig is. Dit zorgt voor enorme afname van transportbewegingen. Massa stabilisatie past perfect bij de cradle-to-cradle gedachte (duurzaam ondernemen, hergebruik grondstoffen).

 

Complete oplossingen

Massa Stabilisatie International neemt het complete projectmanagement van civiele projecten voor de opdrachtgever uit handen. Als specialist wordt een compleet pakket aangeboden, inclusief haalbaarheidsstudies en kostenramingen, bodemonderzoek, welke en hoeveel bindmiddelen moeten gebruikt worden, hoe wordt het project logistiek aangepakt etc. Ook voor de selectie en controle van uitvoerende partijen wordt gezorgd.

 

Praktijkvoorbeelden

In Nederland zijn er twee projecten gerealiseerd met Massa Stabilisatie:  

 

Aanleg 1,2 kilometer fietspad bij Stolwijk

Bij Stolwijk wilde de provincie een fietspad aanleggen op veengrond. Veengrond is zeer onstabiel en er werden verschillende methoden geëvalueerd om een stabiele ondergrond te creëren. Uiteindelijk is er besloten voor Massa Stabilisatie omdat dit zowel technisch als kosten- technisch de beste oplossing bleek te zijn.

De veengrond onder het toekomstige 1,2 kilometer lange fietspad werd tot ongeveer 3,5 meter diepte gemengd met bindmiddel. Dat is samengesteld uit natuurlijke materialen aan de hand van bodemmonsters.

 

Landhoofden nieuwe brug Irnsum

In Irnsum werd een nieuwe brug aangelegd om het wegverkeer en de recreatievaart tussen Grouw en het Sneekermeer meer ruimte te geven. Traditionele technieken voorzagen hoge landhoofden van zand om genoeg draagkracht te genereren. Met het stabiliseren van de grond met massa stabilisatie was dit niet nodig. Ook voorkomt de massa stabilisatie zettingen van de weg naar en van de brug in de toekomst. Bijkomend voordeel is dat de stalen damwanden van de brughoofden worden ontlast.

 

We zijn ruim voor het vaarseizoen klaar met het aanleggen van de nieuwe brug. Het watertoerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor de Irnsumse middenstand. Dus we sloegen twee vliegen in een klap”.

 

Gerealiseerde buitenlandse projecten

Er zijn uitgevoerde projecten in Amerika, Brazilië, Ierland, Turkije, Rusland, Scandinavië en de voormalige Oostbloklanden. Een voorbeeld is de aanleg van een spoorlijn in Joensuu, Finland. Dit project had  een veenlaag van 13 meter. Of de aanleg van de Valencia haven in Spanje waar 5 Ha met een volume van 250.000 m3. tot maximaal 5 meter diepte is gestabiliseerd. Bassin, Italië waar gebaggerde modder is gestabiliseerd. Montenegro, behandeling van verontreinigde grond. Florida, USA, waar een bestaande 2-baansweg verbreed is naar een 4-baansweg en waar 14,4 kilometer veengrond met breedtes tussen de 12 en 20 meter op een maximale diepte van  4 meter is behandeld. New Orleans, USA, dijken die in 2005 doorbraken vanwege de orkaan Catherina moesten verstevigd worden. www.massastabilisatieinternational.com