In de praktijk

 

Een digitale nieuwsbrief kan het beste uit 4 items bestaan. Als de nieuwsbrief langer is, bestaat de kans dat de klant vroegtijdig afhaakt. Elk artikel bestaat uit 150-200 woorden, ondersteund met één of meerdere foto’s. Maximaal 1 artikel kan een aanbieding zijn om de klant aan te moedigen contact met u op te nemen via een link naar een contactformulier. Ook kunt u eventueel in de andere artikelen verwijzen naar aanvullende informatie die het liefst op uw eigen website te vinden is.  Als alternatief kunt u in het contactformulier opnemen dat men aanvullende informatie (digitaal) opgestuurd krijgt.

 

Op de website van Rentpro kunt u een artikel Meer omzet en bezoekers dankzij een nieuwsbrief lezen die u meer informatie geeft over de in's en out's van nieuwsbrieven. Rentpro de organisatie waarmee Commercieel Anders samenwerkt op het gebied van website- en webwinkelservices. Rentpro richt zich specifiek op de verhuurmarkt.

 

Voor het maken van nieuwsbrieven werk ik samen met partners die een uitgebreid netwerk hebben voor (journalistieke) hoofd- of eindredactie, grafisch ontwerp, DTP, mediaplanning en eventuele drukwerkbegeleiding (voor het geval dat u de nieuwsbrief ook als gedrukt exemplaar zou willen aanbieden). Ik denk hierbij aan het aanbieden bij uw verhuurbalie of u kunt de nieuwsbrief meesturen met de uitgaande post. Het drukken van de nieuwsbrief is geen onderdeel van deze aanbieding.

 

Het versturen van een digitale nieuwsbrief kan het beste met een module in het CMS van u website gedaan worden. Voor de tijd die het kost om de digitale nieuwsbrief klaar te maken voor uw CMS hebben wij een stelpost opgenomen. Afhankelijk van het CMS van uw website kan deze stelpost afwijken. Het ene CMS is namelijk gebruikersvriendelijker dan het andere.

 

Wat krijgt u:

  • van te voren bepaalt u hoeveel nieuwsbrieven u digitaal en/of als drukwerk wilt aanbieden
  • wij nemen op een vaste datum de coördinatie van de nieuwsbrief op ons en maken een planning voor het uitbrengen van de nieuwsbrief
  • een tekstschrijver/journalist interviewt de verschillende partijen die aan de nieuwsbrief bijdragen
  • u zorgt voor het benodigde fotomateriaal (min 400 KB)
  • wij zorgen voor de eindredactie, grafisch ontwerp, DTP en maken de nieuwsbrief klaar voor uw website CMS

 

Wat is het resultaat:

  • zekerheid dat de nieuwsbrieven gemaakt worden
  • projectcoördinatie en -uitvoer zodat met beperkte tijd een professionele nieuwsbrief wordt uitgegeven
  • 4 uur van uw tijd  per nieuwsbericht, in plaats van 14 uur (zie bijgevoegd rekenvoorbeeld)
  • duidelijke kosten, minder zorgen en continuïteit 

 

Rekenvoorbeeld:

We gaan uit van een nieuwsbrief met 4 onderwerpen. U neemt zelf het initiatief voor een persbericht, werkt dit uit en distribueert het aan de media. Hoeveel tijd kost u dat? 

 

Omschrijving Minuten Uur
Actie opstarten 60  

Teksten maken 4 x 150 min.

600  
Teksten controle 4 x 15 min. 60  
Logo / foto opmaak 40  
Opmaak in CMS 120  
Totale tijd en kosten 880 14,67

 

Commercieel Anders belt u voor de nieuwsbrief en werkt hem uit.  Hoeveel tijd kost u dat? 

 

Omschrijving Minuten Uur
We bellen u 15   
Opstarten 90  
Telefonisch interviews 4 x 60  
Teksten maken 0  
Teksten controle 40  
Logo / foto opmaak 40  
Laden CMS 2  
Totale tijd en kosten 265 4,42

 

U bespaart 10 uur.