Markt-, Werk- en Koopplatform

Markt-, Werk- en Koopplatform. Het belangrijk bij de verkoopstrategie goed te kwalificeren welke klanten er interessant zijn om uw tijd aan te besteden. Willekeur of buikgevoel zijn hier vaak niet de juiste punten waarop een beslissing genomen moet worden. Door een meetbaar concept toe te passen komen we tot rationele doelstellingen.

 

Marktplatform

Het marktplatform bestaat uit die klanten die u als interessant kwalificeert. We definiëren de basispunten waar de klant aan moet voldoen.

 

Werkplatform

Het werkplatform bestaat uit klanten die volgens een met u vastgesteld puntensysteem als de meest interessante klanten beschouwd worden. Het werkplatform waardering systeem is gebaseerd op de sterke punten van uw  bedrijf die aansluiten bij de behoefte van de klant. Het is gericht op het winnen van een nieuwe klant. We kijken hierbij naar waar een klant aan moet voldoen om voor u interessant te zijn. Bijvoorbeeld:

  • is de klant financieel sterk
  • gaat het om één order of komen er nog vervolgorders
  • heeft de klant behoefte aan uw sterke serviceapparaat

Hierbij kijken we ook waar uw sterke punten liggen ten opzichte van uw concurrenten.

 

Koopplatform

Het kost 7 x meer energie om een nieuwe klant te winnen dan een klant te behouden. Het koopplatform puntensysteem is gebaseerd op het behouden van de klant. Welke sterke punten van uw bedrijf sluiten aan bij de behoefte van de klant en gebruikt u die ook allemaal. Er wordt hierbij gekeken naar uw hele bedrijf. Niet elk sterk punt wordt door de klant als waardevol ervaren. Bijvoorbeeld: Een sterke serviceverlening is niet zo belangrijk voor de klant als die een eigen serviceorganisatie heeft. U kunt ook overwegen meer een partner relatie met de klant aan te gaan waardoor de binding met de klant groter wordt. (zie de klant als partner)