De klant als partner

De klant als partner 

Hoe meer de klant u als partner ziet, hoe groter de binding tussen uw bedrijf en de klant is. Hiermee vergroot u de kans dat de klant bij u blijft. Concepten hierbij zijn:

  • Het verkopen van de hele organisatie

Dagelijks hebben uw mensen contact met de klant maar hoe goed kennen ze elkaar? Door mensen van verschillende van uw afdelingen regelmatig mee te nemen naar klanten zorgt u ervoor dat hun betrokkenheid met de klant groter wordt. Ook de klant ervaart uw bedrijf als completere organisatie. De wederzijdse betrokkenheid vergroot de binding tussen de twee bedrijven met alle voordelen van dien.

  • Het verkopen van het hele proces:

Zijn er producten of diensten die aansluiten bij uw dienst of product? Zo ja, in hoeverre kunt u die aanvullende diensten en producten introduceren bij uw klant? Introduceert u ze als onderaannemer of adviseert u uw klant waar hij goed terecht kan? Hiermee vergroot u de dienst naar de klant, kunt u uw omzet vergroten of de klant laten zien dat u ook buiten uw product met hem meedenkt. Ook dit vergroot de band met de klant.