Organsatieopstelling

Organsiatieopstellingen “maakt zichtbaar wat verborgen is......”

Organsisateopstellingen is één van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van advies en coaching. Het is een helpend instrument om de systeemdynamieken van organisaties snel zichtbaar te maken. In organisaties worden net zoals in ieder ander systeem wetmatigheden onbewust overtreden, waardoor er verstrikkingen kunnen ontstaan. Als de balans in het systeem verstoord is kan dit o.a. leiden tot onduidelijkheid in leiding geven, onrust, ontevredenheid en ziekteverzuim. Er kan ook sprake zijn van onderhuids onbehagen, gebrek aan verantwoordelijkheid, daadkracht of visie. Een moeizame communicatie en samenwerking of terugkerende conflicten spelen een rol. Projecten komen slecht van de grond door ongrijpbare stagnerende factoren. Wilt u eens een geheel andere kijk en invalshoek op organisatievraagstukken ervaren, dan is een organisatieopstelling zeer de moeite waard!