Strategisch

 

Voorwaarden scheppend ter verhoging van het resultaat op lange termijn.

 

Commercieel klankbord

U bent de spil in de organisatie maar mist een klankbord en zoekt een vertrouwenspersoon om (regelmatig) te sparren over commerciële zaken die u bezig houden.

 

Ontwikkelen van de commerciële visie, strategie

U bent de spil in de organisatie maar hoe houdt u alle ballen in de lucht? Ik heb veel ervaring met het ontwikkelen van een commerciële visie, strategie en bedrijfsplan.

 

Aandachtspunten

 • Definiëren en vaststellen van de commerciële visie en missie
 • Definiëren en vastleggen van de commerciële strategie
 • Afstemmen van de commerciële strategie op de bedrijfsstrategie

 

Concepten

Organisatie

 • 0-meting. Bij een 0-meting wordt vastgesteld wat de kennis, kunde en vaardigheden van de organisatie zijn zodat, in een later stadium, de doorgevoerde resultaten zichtbaar zijn.
 • SWOT analyse. SWOT staat voor: Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (Sterktes, Zwakheden, Mogelijkheden & Bedreigingen). Met een SWOT sterkte-zwakteanalyse kunnen de interne sterktes en zwaktes en welke invloed deze hebben op de omgeving in kaart gebracht worden.
 • SMART doelen stellen. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch & Tijdgebonden. Het SMART principe zorgt voor een eenvoudige manier om doelstellingen op te stellen, uit te voeren en te controleren.
 • Actieplan vaststellen
 • Actieplan implementatie opvolgen

 

Individu

 • Assessment. Dit is een beoordelingsprogramma dat kandidaten doorlopen om in kaart te brengen over welke bestaande en ontwikkelbare talenten de persoon beschikt. Met deze informatie is het mogelijk om, in belang voor de persoon en het bedrijf, een ontwikkelingsplan op te stellen.
 • 0-meting
 • SWOT analyse
 • SMART doelen stellen
 • Actieplan vaststellen
 • Actieplan implementatie opvolgen